Tervetuloa preppaamaan

viralliseen verkkorippikouluun

www.rippikoulu.info

-sivustolle

Rippikoulun opinnot

Tämän verkkorip­pi­kou­lun vä­him­mäis­op­pi­mää­rä koos­tuu al­la nä­ky­vän eh­tool­lis­pi­ka­rin juo­mi­ses­ta, eli nois­ta pai­nik­keis­ta avau­tu­vi­en seit­se­män teks­tin lu­ke­mi­sesta.

Aineiston syvällinen si­säis­tä­mi­nen aut­taa suo­riu­tu­maan verk­ko­rip­pi­kou­lun omas­ta kon­fir­maa­ti­os­ta.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Syö siis leipäsi iloi­ten ja JUO VII­NI­SI HY­VIL­LÄ MIE­LIN, sil­lä jo kau­an sit­ten Ju­ma­la on hy­väk­sy­nyt nuo te­ko­si (Saarn. 9:7).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mikäli vielä vä­hän­kin epäi­let kon­fir­maa­ti­os­ta sel­viy­ty­mis­tä­si, lue var­muu­den vuok­si vie­lä al­la ole­vas­ta lin­kis­tä avau­tu­va bo­nus­teks­ti, jol­la var­mis­tat on­nis­tu­mi­se­si.

Linkki loppukonfirmaatioon löy­tyy tuon bo­nus­teks­ti­si­vun ala­reu­nas­ta – tsemp­piä. ☺

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○